Räätälöidyt laitokset

Haluamme olla asiakkaillemme luotettava yhteistyökumppani kaikissa suodatus- ja vedenkäsittelyprojekteissa. Valmistamme vedenkäsittelylaitteistoja, joissa asiakkaan erityistarpeet huomioidaan jo laitteiston suunnitteluvaiheessa.

Tyypillisiä esimerkkejä ovat porakaivo- ja prosessiveden käsittelylaitteet

  • kontaktisuodattimet raudan- ja mangaanin poistoon
  • laitteistot humuksen poistoon joki- tai kaivovedestä
  • happaman veden neutralointi
  • liuenneiden suolojen poisto
  • veden pehmennys ioninvaihtotekniikalla
  • kalvosuodatuslaitteistot

Laitteistot toimivat automaattisesti ja ne suunnitellaan aina mahdollisimman huoltovapaiksi.

Aquator Twin-Soft -ioninvaihdin liuenneen kalkin poistoon

.