Tutkimus ja tuotekehitys

Haluamme kulkea kehityksen kärjessä, jotta voimme tarjota asiakkaillamme aina parhaat mahdolliset laiteratkaisut. Toteutamme jatkuvasti uusia tuotekehitysprojekteja ja toimimme yhteistyössä eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Aquator Oy on kehittänyt vedenkäsittelylaitteiston, joka mahdollistaa veden kierrätyksen eli teollisuuslaitoksen suljetun vesikierron sekä ravinteiden talteenoton.

Lisätietoa

  • Jari Maijanen, puh. 044 788 1620